شروع دوره های دیپلم رسمی ۲۰ شهریور ۱۳۹۶شروع دوره های دیپلم رسمی


دیپلم رسمی

شروع دوره های دیپلم رسمی از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه تصویر سازی(کامپیوتر)،نقشه کشی،حسابداری،مدیریت خانواده،گردشگری از تاریخ 15/7/96