طرح حکمت کارت۲۰ شهریور ۱۳۹۶طرح حکمت کارت


تخفیف با حکمت کارت

کسانی که از طریق سایت در هر رشته ای ثبت نام کنند ده درصد تخفیف به آن شامل می شود.