تندیس ۳۰ تیر ۱۳۹۶تندیس


همایش پیشگامان اقتصاد مقاومتی

سر کار خانم الهه محمودی مدیر و موسس مجتمع آموزشی بازتاب علم در مرداد ماه سال 1395 موفق به دریافت تندیس ویژه همایش پیشگامان اقتصاد مقاومتی ایران شدند.