لیست اخبار


تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

عنوان: تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

چکیده: برگزاری دوره های آموزشی ویژه...

تاریخ بارگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷


جزییات
شروع دوره های دیپلم رسمی

عنوان: شروع دوره های دیپلم رسمی

چکیده: دیپلم رسمی

تاریخ بارگزاری: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶


جزییات
طرح حکمت کارت

عنوان: طرح حکمت کارت

چکیده: تخفیف با حکمت کارت

تاریخ بارگزاری: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶


جزییات
تندیس

عنوان: تندیس

چکیده: همایش پیشگامان اقتصاد مقاومتی

تاریخ بارگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۶


جزییات
رزومه

عنوان: رزومه

چکیده: خلاصه ای از فعالیت موسسه از...

تاریخ بارگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۶


جزییات
تندیس

عنوان: تندیس

چکیده: چهره ماندگار مدیریت کسب و کار...

تاریخ بارگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۶


جزییات
تاریخ آزمون عملی خرداد ماه

عنوان: تاریخ آزمون عملی خرداد ماه

چکیده: در مرکز ۵ فنی و حرفه ای برگزار...

تاریخ بارگزاری: ۲۶ اردیبهشیت ۱۳۹۵


جزییات
نسل جدید تلفن همراه

عنوان: نسل جدید تلفن همراه

چکیده: گوشی های تاشو !!!!

تاریخ بارگزاری: ۲۶ اردیبهشیت ۱۳۹۵


جزییات
شروع کلاس فتوشاپ

عنوان: شروع کلاس فتوشاپ

چکیده: با تدریس استاد یکتا

تاریخ بارگزاری: ۲۶ اردیبهشیت ۱۳۹۵


جزییات
کلاس برنامه نویسی

عنوان: کلاس برنامه نویسی

چکیده: این کلاس در دو مرحله برگزار...

تاریخ بارگزاری: ۲۶ اردیبهشیت ۱۳۹۵


جزییات