لیست دوره های دپارتمان وب


برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره: برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام استاد: راحله متقاعد

تاریخ شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: امیر یکتا

تاریخ شروع: ۲۰ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام دوره: آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام دوره: آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۸ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نویسی #C

نام دوره: برنامه نویسی #C

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نویسی #C

نام دوره: برنامه نویسی #C

نام استاد: خانم صدیقی

تاریخ شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره: برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام استاد: راحله متقاعد

تاریخ شروع: ۱۷ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: امیر یکتا

تاریخ شروع: ۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۷۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۷۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: مژگان حوایی اهری

تاریخ شروع: ۲۴ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام دوره: برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۹۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نویسی پایتون

نام دوره: برنامه نویسی پایتون

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
طراحی وب با HTML5 و CSS3 (مقدماتی)

نام دوره: طراحی وب با HTML5 و CSS3 (مقدماتی)

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها((صبح))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۸۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات