لیست دوره های دپارتمان گرافیک


مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۷ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۲۶ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات