نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: دوشنبه لغایت چهارشنبه ساعت 14 الی 19

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام