نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۹ اردیبهشیت ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 13الی 19

توضیحات دوره: دوره آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری الزامی برای اخذ تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار گواهینامه از مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام