نام دوره: حسابداری بازار کار

مشخصات دوره

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام