نام دوره: حسابداری بازار کار

مشخصات دوره

نام استاد: علیرضا صداقت

تاریخ شروع: ۱۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام