نام دوره: حسابداری بازار کار

مشخصات دوره

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها((صبح))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام