نام دوره: برنامه نویسی #C

مشخصات دوره

نام استاد: خانم صدیقی

تاریخ شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام