نام دوره: برنامه نویسی #C

مشخصات دوره

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام