نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

مشخصات دوره

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۸ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام