نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

مشخصات دوره

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام