نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

مشخصات دوره

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۷ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام