نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

مشخصات دوره

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام