نام دوره: نرم افزار Photoshop

مشخصات دوره

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد((صبح))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام