نام دوره: نرم افزار Photoshop

مشخصات دوره

نام استاد: خانم منور

تاریخ شروع: ۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام