نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

مشخصات دوره

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام