نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مشخصات دوره

نام استاد: آقای دکتر غلام نیا

تاریخ شروع: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 13 تا 20 سه شنبه و چهارشنبه

توضیحات دوره: دوره آموزشی تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها برگزار شده در پالایشگاه تهران

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۸۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام