نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: آقایان حسینی ، گلزاده و رمضانی

تاریخ شروع: ۲ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 14 تا 20 سه شنبه الی پنج شنبه

توضیحات دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان و صاحبان کار جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برگزار شده در محل کارفرما

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام