نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: خانم مهندس آبشاهی

تاریخ شروع: ۴ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه

توضیحات دوره: دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش کارفرما جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار برگزار شده در محل کارگاه شرکت

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام