نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: آقای مهندس امینی

تاریخ شروع: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 8-15

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام