نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: آقای مهندس اسکندری

تاریخ شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 7-13

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام