نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مشخصات دوره

نام استاد: آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام