نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

مشخصات دوره

نام استاد: خانم مهندس طباطبایی / آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۱۶ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام