نام دوره: HSE-MS

مشخصات دوره

نام استاد: آقای مهندس ابوالفضل چیت ساز

تاریخ شروع: ۲۳ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام