نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۹ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

توضیحات دوره: آزمون دوره در روز پایانی برگزار می شود. در طول برگزاری دوره نهار و پذیرایی برعهده موسسه خواهد بود. گواهینامه حداکثر ظرف دو ماه ازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار وزارت کار صادر خواهد شد. این دوره برای تمامی متقاضیان تایید صلاحیت ایمنی الزامی می باشد.

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام