نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

مشخصات دوره

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۱ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 14تا 19 چهارشنبه

توضیحات دوره: دوره ویژه تمام کسانی که در کارگاه ها مشغول به کار هستند آزمون دوره همان برگزار می شود. گواهینامه حداکثر ظرف دو ماه ازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار وزارت کار صادر خواهد شد. گذراندن این دوره برای تمامی متقاضیان تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی می باشد. در صورت درخواست پیمانکار این دوره در محل پروژه برگزار می شود

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام