نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مشخصات دوره

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

توضیحات دوره: آزمون دوره در روز پایانی برگزار می شود. در طول برگزاری دوره نهار و پذیرایی برعهده موسسه خواهد بود. گواهینامه حداکثر ظرف دو ماه ازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار وزارت کار صادر خواهد شد.

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۹

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام