نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

مشخصات دوره

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9 تا 17 چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

توضیحات دوره: آزمون دوره در روز پایانی برگزار می شود. در طول برگزاری دوره نهار و پذیرایی برعهده موسسه خواهد بود. گواهینامه حداکثر ظرف دو ماه ازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار وزارت کار صادر خواهد شد.

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۸

شهریه: ۳۰۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام