نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مشخصات دوره

نام استاد: آقای دکتر سلطانزاده

تاریخ شروع: ۱۵ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام