نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

مشخصات دوره

نام استاد: آقای مهندس خیاطی و آقای دکتر سلطانزاده و آقای مهندس علیاری

تاریخ شروع: ۱ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

توضیحات دوره:

اطلاعات ثبت نام

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۳۵۰۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام